วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่องของคนรักหมา

  ชื่อบิ๋ม
ค่ะ
บิ๋ม
เพิ่งเรียนจบ
สัตว
แพทย์กลับมาอยู่บ้าน ตอนนี้พ่อกับ
แม่บิ๋ม
ก าลังสร้างคลินิกตรวจรักษาน้องหมาและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ให้อยู่บ้าน
ที่ค่ะ ที่พ่อกับ
แม่บิ๋มส
ร้างคลินิกรับตรวจรักษาน้องหมา
,
น้องแมว และ
สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ
ให้บิ๋
มอยู่ที่บ้านเพราะว่าบ้าน
ของบิ๋ม
ท าฟาร์มน้องหมา
เพาะพันธุ์น้องหมาขายค่ะ ฟาร์มน้องหมาที่
บ้านบิ๋ม
เป็นฟาร์มน้องหมา
ขนาดย่อม ๆ จะว่าใหญ่ก็ใหญ่ จะว่าไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่ มีน้องหมาอยู่ร้อย
กว่าตัว เป็นน้องหมาสายพันธุ์ไทยแท้แปดสิบกว่าตัว น้องหมาต่างประเทศ
สายพันธุ์แท้อีกสี่สิบกว่าตัว พ่อกับ
แม่บิ๋ม
ก็เลยสร้างคลินิกให้รับตรวจ
รักษาน้องหมา
,
น้องแมว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ อยู่บ้านเพื่อจะได้ดูแลตรวจ
รักษาน้องหมาในฟาร์มของตัวเองด้วยค่ะ ฟาร์มน้องหมาที่
บ้านบิ๋ม
มีคน
เลี้ยงดูแลให้อาหารฯน้องหมาแปดคน มีคนฝึกน้องหมาหนึ่งคน โดยมี
บ้านพักให้อยู่กินกันในฟาร์มเลยค่ะ ที่มีคนฝึกน้องหมาเพียงแค่คนเดียว
เพราะมีไว้ฝึกน้องหมาส าหรับส่งเข้าประกวดและคอยคัดเลือกจับคู่น้อง
หมาให้ผสมพันธุ์กันค่ะ
สถานะอื่น ๆ
ของบิ๋ม
นอกจากชื่อเล่น
ของบิ๋มและบิ๋ม
เป็น
สัตว
แพทย์
เพิ่งเรียนจบมาก าลังจะเปิดคลินิกฯอยู่ที่บ้าน กับชื่อเล่นของพี่คนหนึ่งซึ่ง
เป็นคนฝึกน้องหมาคอยคัดเลือกจับคู่น้องหมาให้ผสมพันธุ์กันในฟาร์มน้อง
หมา
ของบิ๋ม
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องราว
ที่บิ๋ม
ก าลังจะเล่าให้ฟัง
ต่อไปนี้แล้ว นอกเหนือไปจากนี้ เช่นว่า
บ้านบิ๋
มอยู่ที่ไหนหรือฟาร์มน้องหมา
ของบิ๋
มอยู่ที่
ไหนบิ๋มขอ
ไม่เปิดเผยนะคะ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ บอกไปเดี๋ยวพวกนักสืบสาระแนของพันถีบที่
ชอบแส่เรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาจะตามสืบเจอกัน
ค่ะ

บิ๋มเรียนสัตว
แพทย์จบกลับมาอยู่บ้านดูแลน้องหมาในฟาร์มและรอ
คลินิกที่ก าลังสร้างอยู่เพื่อเปิดให้บริการฯ เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งย่างเข้าสู่
ต้นฤดูหนาวพอดี พี่คนฝึกน้องหมาส่งเพื่อเข้าประกวดและคอยคัดเลือก
จับคู่น้องหมาให้ผสมพันธุ์กันก็ขอลาออกเพื่อไปท าฟาร์มน้องหมาของ
ตัวเอง พ่อ
ของบิ๋ม
ก็เลยต้องหาคนฝึกน้องหมาคนใหม่มาท าหน้าที่แทน
โดยได้คนฝึกน้องหมาคนใหม่จากโคราชชื่อพี่กา
ฟิวด์
มาท าหน้าที่ฝึกน้อง
หมาเพื่อส่งเข้าประกวดตามงานประกวดน้องหมาต่าง ๆ เพื่อเป็นการโป
รโมท
ฟาร์มน้องหมา และก็คอยคัดเลือกจับคู่ให้น้องหมาผสมพันธุ์กันแทน
พี่คนเก่าที่ลาออกไปท าฟาร์มน้องหมาของตัวเอง
พี่กาฟิวด์
คนฝึกน้องหมาคนใหม่นี้อายุสามสิบเอ็ดปีค่ะ ตามข้อมูล
ที่บิ๋ม
รับรู้จากพ่อ
ของบิ๋ม
พี่กาฟิวด์
แต่งงานมีเมียแล้ว มีลูกชายอายุสาม
ขวบคนหนึ่ง และอยู่ในท้องเมียที่ก็ก าลังตั้งท้องอ่อนได้สองสามเดือนอีก
คนหนึ่ง โดยพี่กาฟิวด์
จะมาพักอยู่กินในฟาร์มน้องหมา
ของบิ๋ม
เจ็ดวันหรื
อาทิตย์หนึ่งค่ะ จากนั้นก็จะขับรถมอเตอร์ไซด์
สปอร์ตฮอนด้า
สีด าคันใหญ่
พาหนะส่วนตัวกลับบ้านไปหาลูกหาเมียอยู่กับลูกกับเมียสองวันแล้วก็
กลับมาท าหน้าที่ฝึกน้องหมาต่อ ส่วนค่าจ้างพี่กาฟิวด์
มาฝึกน้องหมานี่ไม่
ถูกนะคะ เดือนล่ะเกือบสามหมื่นแน่ะค่ะ แพงกว่าคนฝึกน้องหมาคนเก่าตั้ง
ครึ่งหนึ่ง แต่ก็คุ้มค่ะเพราะพี่กาฟิวด์
เก่งในเรื่องฝึกน้องหมามาก พี่กาฟิวด์
ก็เข้าถึงจิตใจน้องหมาสามารถสั่งน้องหมาท าตามค าสั่งได้ทุกอย่างโดยที่พี่
กาฟิวด์
ไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียง ซึ่งคนฝึกน้องหมาคนเก่าท าไม่ได้อย่าง
พี่กาฟิวด์

 ช่วง
อาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่พี่กา
ฟิวด์
มาท าหน้าที่ฝึกน้องหมาแทน
คนเก่าที่ลาออกไปท าฟาร์มน้องหมาของตัวเอง
บิ๋ม
ไม่ถูกชะตาพี่กา
ฟิวด์
ไม่ชอบขี้หน้าพี่กา
ฟิวด์
เอาซะเลยค่ะ
บิ๋ม
ยังคิด
ว่าบิ๋ม
ไม่ถูกชะตาไม่ชอบ
ขี้หน้าแบบนี้จะมาอยู่
กับบิ๋ม
ได้นานรึเปล่า เพราะพี่กา
ฟิวด์
ออกท่าทางขี้
เก็ก
และหยิ่ง ๆ ยังไงไม่รู้ค่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้หล่ออะไร เป็นคนตัวเล็ก
รูปร่างบาง ใบหน้าเรียวแหลมรูปไข่ ผมหยิกหยักศกนิด ๆ ผิวสีแทน สูง
ประมาณร้อยหกสิบไม่เกินร้อยเจ็ดสิบ
แต่พอผ่านช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกไปความรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าพี่
กา
ฟิวด์ของบิ๋ม
และท่าทางขี้
เก็ก
ออกหยิ่ง ๆ ของพี่กา
ฟิวด์
เริ่มค่อย ๆ จาง
หายไปจากความรู้สึก
ของบิ๋ม
เปลี่ยนเป็นมองพี่กา
ฟิวด์
ในมุมกลับโดย
ที่บิ๋ม
ไม่รู้ตัวเลยค่ะ พี่กา
ฟิวด์
ไม่ได้ขี้
เก็ก
ไม่ได้หยิ่ง  และพี่กา
ฟิวด์
ดูหล่อมีเสน่ห์
น่ารัก อารมณ์ดี ขี้เล่น หน้าตาของพี่กา
ฟิวด์
จะดูเหมือนเด็กวัยรุ่นมากกว่า
เป็นผู้ใหญ่ พี่กา
ฟิวด์
เป็นคนตัวเล็กรูปร่างบาง เวลาพี่กา
ฟิวด์
นุ่งกางเกงขา
สั้นเสมอเข่าเข้ารูปกับเสื้อยืดคอกลมแขนยาวและสวมรองเท้าผ้าใบฝึก
น้องหมา พี่กา
ฟิวด์
จะดูหล่อเซ็กซี่มาก ดูยังกับพวกนายแบบขายาว ๆ ที่
เดินเท่ห์อยู่บน
แคทวอล์ค
เลยค่ะ  พอมุมมองและความรู้สึก
ของบิ๋ม
ที่มีต่อพี่
กา
ฟิวด์
เปลี่ยน
บิ๋ม
ก็ท าตัวสนิทสนมกับพี่กา
ฟิวด์
เหมือนกับที่ท าตัวสนิท
สนมกับเลี้ยงดูแลน้องหมาคนอื่น ๆ
บิ๋
มออกไปดูพี่กา
ฟิวด์
ฝึกน้องหมาบ่อย
ๆ แอบมองพี่กา
ฟิวด์
แอบชอบพี่กา
ฟิวด์
ขึ้นมาทีละนิด ๆ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าพี่กา
ฟิวด์
มีลูกมีเมียแล้ว
และบิ๋ม
เองก็มีแฟนอยู่แล้ว ๆ
แฟนบิ๋ม
ก็เป็นต ารวจ
ด้วยค่ะ
(
แฟนในที่นี้หมายเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานอยู่กินเป็นผัวเมียกัน
นะคะ
)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น