วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่องของคนรักหมา 3

 “
ไม่เอา ไม่ใช่หน้าที่
บิ๋ม


ช่วยให้มันเสียว ช่วยให้มันมีความสุขได้บุญนะ


ไม่เอา บุญแบบ
นี้บิ๋มไม่
อยากได้
...
พี่กา
ฟิวด์อ่ะ
ทุเรศ
!!!

....
บิ๋ม
เดิน
เข้าไปยืนข้างพี่กา
ฟิวด์
ตอน
แรกบิ๋ม
ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตอะไร แต่อยู่ ๆ
ตาบิ๋ม
ไม่รู้มันเป็นอะไรดันสาระแนมองลงไป
หว่าง
ขาของพี่กา
ฟิวด์
ที่นั่งยอง
ๆ ถ่างขาถ่างเข่าอยู่แล้วรีบหันหลังหน้าร้อนผ่าวขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เพราะ
นอกจากเป้ากางเกงขาสั้นตัวเล็กยังกับกางเกงเด็กของพี่กา
ฟิวด์
จะตุงเป็น
ก้อนแล้วหัวน้องชายของพี่กา
ฟิวด์
ก็ยังโผล่แพลมออกมาจากขากางเกง
ด้วย

...
!!
อะไร
...
อ๋อเก็บให้หน่อยสิ เก็บให้หน่อย ๆ

....
พี่กา
ฟิวด์
จับ
มือบิ๋
มกระ
ตุก
เบา ๆ พูด
บอกบิ๋ม
เสียงข า ๆ

ว้าย ๆ ทุเรศพี่กา
ฟิวด์
ทุเรศ ฮือ ๆ
!!!

....
บิ๋มนึ
กว่าพี่กา
ฟิวด์
เก็บ
เรียบร้อย
แล้วบิ๋มห
มุ
นตัวก
ลับท าหน้างอนใส่พี่กา
ฟิวด์
เหลือบตามอง
หว่าง
ขาของพี่กา
ฟิวด์
โดยไม่ตั้งใจแล้วรีบหมุนตัวหันหลังกลับอีกครั้งแทบไม่ทัน
เพราะคราวนี้น้องชายตัวอ่อนของพี่กา
ฟิวด์
หลุดออกมาจากขากางเกง
ห้อยหัวหย่อนเป็นล ายาวเลยค่ะ

โดนของต ารวจเหนี่ยวน้ าแตกมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วท ายังกับไม่เคย
เห็น
ไม่เคยโดนยัง
งั้น
แหละ


พูดดี ๆ นะพี่กา
ฟิวด์
แค่ไม่กี่ครั้งเอง


แล้วมันต่างกันตรงไหน


เก็บยัง
!


เก็บแล้ว


ถ้า
หลอกบิ๋ม
แล้วน่าดู โดนฝ่ามือแน่


เอาเลยสุดหล่อซอย อย่าง
งั้น
แหละซอยเข้าไป

....
บิ๋มหัน
กลับอีกที
พี่กา
ฟิวด์
เก็บน้องชายแล้วและก าลังล้วงมือ
จับเจี๊ยว
น้องหมาจ่อให้ตรงกับ
ของน้องหมาตัวเมีย

เขาไม่ยังไม่เคยทั้งคู่เหรอพี่กา
ฟิวด์
ปกติเขาจะขึ้นใส่เอง
!


ยัง เพิ่งครั้งแรกทั้งตัวผู้ตัวเมีย
...
ซอยเข้าไปสุดหล่อ ซอยเข้าไปลึก
ๆ ให้ติดไม่
งั้น
หลุด


...
!!
....

....
ทั้ง
ที่บิ๋ม
เห็นน้องหมาขึ้นสัดผสมพันธุ์กันมาไม่รู้
เท่าไหร่
แล้วแต่เห็น
เจี๊ยว
แดง ๆ ของน้องหมาตัวผู้ซอยเข้าอวัยวะเพศสืบพันธุ์ของ
น้องหมาตัว
เมียบิ๋มก็
อดที่จะรู้สึกหวิว ๆ สยิว ๆ ไม่ได้ ยิ่งสายตา
บิ๋มเหลือบ
เห็นเป้ากางเกงขาสั้นของพี่กา
ฟิวด์
ตุงเป็นก้อนออกมาเห็นน้องชายตัวอ่อน
ของพี่กา
ฟิวด์
เป็นรูปล ายาวโค้ง
งอบิ๋ม
ก็ยิ่งหวิวยิ่งสยิวหนักเข้าไปอีก

ซอยเข้าไปอีก ซอยเข้าไป จะเข้าแล้ว ๆ


พี่กา
ฟิวด์
บ้า
!!

เอ๊ง
ๆ 
งิ๊ง


แค่นี้แหละ เอาเลยทีนี้ซอยให้น้ าแตกเสียว ๆ ได้เลยสุดหล่อ


พี่กา
ฟิวด์
บ้า
!!

....
บิ๋ม
ทั้งรู้สึกหวิวรู้สึกสยิวและทั้งรู้สึกข ากับการ
เชียร์น้องหมาของพี่กา
ฟิวด์

มันก็เหมือนคนแหละไม่
งั้น
มันจะหื่นกันท าไม มันติดแล้วเสียวแล้ว
แล้วเราล่ะ
!

....
พี่กา
ฟิวด์
ลุกยืนมาเอื้อมมือลูบก้นตบ
ก้นบิ๋มม
อง
สบตาบิ๋ม
ยักคิ้วพูดยิ้ม


อุ๊ย
ๆ เดี๋ยวพ่อหรือใครก็โผล่มาเห็นหรอกพี่กา
ฟิวดิ์
!


ทางนั้นก็โล่งทางนี้ก็โล่งใครโผล่มาก็เห็น ก้นแน่นแบบนี้ขอตูด
แฟ่บ
ๆ ของกา
ฟิวด์
ซอยหน่อยสิ
!


พี่กา
ฟิวด์
เดี๋ยวพ่อหรือใครก็โผล่มาเห็นจริง ๆ
!!!


ขอเล่นเอาเงี่ยนไว้ไปซอยเมียพรุ่งนี้หน่อย
!

....
พี่กา
ฟิวด์
หันซ้ายหัน
ขวาบิ๋ม
ยังไม่ทันได้คิดว่าพี่กา
ฟิวด์
พูดถึงอะไรและพี่กา
ฟิวด์
จะท าอะไร พี่กา
ฟิวด์
ก็เข้ารวบ
กอดบิ๋ม
ทางด้านหลัง
ยกบิ๋มขึ้น
วิ่งกึ่งเดินเข้าประตูบ้านที่อยู่
ห่างออกไปไม่กี่ก้าว

อุ๊ย
ๆ ว้าย ๆ พี่กา
ฟิวด์
จะท าอะไรปล่อย
บิ๋ม
นะ
!!!


พี่ไม่ท าอะไรหรอกแค่เล่นเอาเงี่ยนกับแฟนต ารวจไว้ไปซอยเมีย
พรุ่งนี้เฉย ๆ

....
พี่กา
ฟิวด์
กอด
ยกบิ๋ม
กึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้าประตูบ้านปล่อย
บิ๋มลง
ยืนหันหน้าเข้าหาฝาหนังข้างประตูแล้วกอดหน้า
ท้องบิ๋ม
ไว้ซอยก้นอัดหน้า
ขาเข้าใส่ก้น
ของบิ๋มยิก


อุ๊ย
ๆ ว้าย ๆ พะ
..
พี่กา
ฟิวด์
อะไร
เนี่ย
หยุดนะพี่กา
ฟิวด์
!!!

....
บิ๋
มตกจะร้องเอะอะโวยวายและดิ้นผละหนี แต่ก็ไม่รู้ว่า
ท าไมบิ๋ม
ถึงไม่ร้อง
เอะอะโวยและไม่หนีทั้งที่พี่กา
ฟิวด์
แค่
กอดบิ๋ม
ไว้หลวม ๆ ไม่ได้ใช้ก าลัง
กอด
รัด
กดบิ๋ม
ไว้ไม่ให้
บิ๋มดิ้น
หลุดหนีได้ซะหน่อย

สยิวรึเปล่า
!

....
พี่กา
ฟิวด์
หยุดแป๊บหนึ่งล้วงมือจับน้องที่ลุกแข็งตัว
ตั้งขึ้นมาทาบกับร่องก้น
ของบิ๋มแล้
วก
อดบิ๋ม
ไว้ซอยน้องชายแข็ง ๆ ใส่ร่อง
ก้น
ของบิ๋ม
พลางถามกระซิบกระซาบที่ข้าง
หูบิ๋ม

อุ๊ย
ๆ พะ
..
พี่กา
ฟิวด์
ไม่
เอ๊า
ฮือ ๆ

....
ความ
ตกใจบิ๋มหาย
วับ ความ
สยิววาบหวิวขนลุกเข้ามาแทนที่เมื่อสัมผัสของร่อง
ก้นบิ๋มถู
กก
ระตุ้นด้วย
น้องชายแข็ง ๆ ยาว ๆ ของพี่กา
ฟิวด์
บิ๋มยืน
หนีบก้นหนีบขาแอ่นก้นหนีติด
กับฝาผนังครางฮือ ๆ ฮา พร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่าง ๆ
ของบิ๋ม
ที่
มีต่อพี่กา
ฟิวด์
ก็พุ่งพล่านปั่นป่วนขึ้นมารุมเร้า
บิ๋
มอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้
บิ๋ม
ได้ทันตั้งตัว

พี่ขอจับหน่อย
...
อูมใหญ่แน่นดีจัง
!

....
พี่กา
ฟิวด์
ซอยน้องชายยาว
ๆ แข็ง ๆ เข้าใส่ร่อง
ก้นบิ๋ม
ไม่หยุดพูดบอกกระซิบ
บิ๋ม
ที่ข้างหูแล้วล้วงมือ
หนึ่งเข้าใน
กางบิ๋ม
ลูบกุมเป้ากางเกงในอูม
ของบิ๋ม
ทันที
(
ตอน
นั้นบิ๋ม
นุ่ง
กางเกงขาสั้นธรรมดา หัวกางเกงเป็นแบบขอบยางยืดค่ะ
)

อุ๊ย
ไม่เอาพี่กา
ฟิวด์
!!

....
บิ๋ม
สะดุ้งโหยงขนลุกซู่ ๆ หวิวสยิวไปหมด
คว้าจับแขนพี่กา
ฟิวด์
จะดึงออกแต่มือ
ของบิ๋ม
ก็แค่จับแขนของพี่กา
ฟิวด์
ไว้
เฉย ๆ ซะอย่างนั้นแหละค่ะ เท่านั้นยังไม่
พอบิ๋ม
ยังเผลอลืมตัวลืมใจแอ่น
เป้ากางเกงในอูมใส่มือของพี่กา
ฟิวด์
เพราะสยิวอีก
ด้วย

ใหญ่แน่นน่าเย็ดจัง ใหญ่แน่นแบบนี้คงเย็ดเสียวควยน่าดู พี่เงี่ยน
เสียวควยอยากเย็ด
จังบิ๋ม

....
พี่กา
ฟิวด์
กุมเป้ากางเกงใน
อูมบิ๋ม
บีบไว้เบา ๆ
ซอยน้องใหญ่แข็ง ๆ ยาว ๆ ใส่ร่อง
ก้นบิ๋ม
เร็ว ๆ พูดกระซิบกระซาบที่ข้าง
หูบิ๋ม
เสียงกระเส่า

อูย
พะ
..
พอแล้วพี่กา
ฟิวด์
พี่กา
ฟิวด์
เล่นแบบ
นี้บิ๋มสยิว
นะ
บิ๋มขน
ลุก
ไปหมดแล้ว
เนี่ย
!!

....
พี่กา
ฟิวด์
พูดค าหยาบสุดโต่งออกมาตรง ๆ โต้ง ๆ
แทน
ที่บิ๋ม
จะได้สติรู้คิดหยุดทุกสิ่งทุกอย่าง อารมณ์ความรู้สึกหวิวสยิว
เสียวอะไรต่าง ๆ
ของบิ๋
มกลับพุ่งพล่านเตลิดเปิดเปิงลอยละล่องเคลิ้มไป
กับค าพูดหยาบของกา
ฟิวด์

พี่จับแบบนี้เสียว
มั๊ย
!

....
พี่กา
ฟิวด์
หยุดซอยก้นลูบกุมเป้า
กางเกงใน
อูมบิ๋ม
ถามที่ข้าง
หูบิ๋ม
เบา ๆ น้องชายแข็งยาว ๆ ที่ทาบอัดอยู่กับ
ร่องก้น
ของบิ๋มดิ้นยึก
ยัก ๆ

เสียวสะไม่เสียวได้ไง พอเถอะพี่กา
ฟิวด์
เดี๋ยวมีใครมาเจอ

....
บิ๋
มพูด
บอกพี่กา
ฟิวด์
ตรง ๆ ด้วยอารมณ์ที่ก าลังพุ่งพล่านปั่นป่วน
มะรุมมะตุ้มรุมเร้า
บิ๋
มอยู่ในขณะนั้น

ของบิ๋ม
ใหญ่แน่นน่าเย็ดจัง ใหญ่แน่นแบบนี้คงเย็ดเสียวควยน่าดู
บิ๋ม
กับแฟนต ารวจ
บิ๋ม
มีอะไรกันเย็ดกันกี่ครั้งแล้ว
!


อูยอย่าบีบสิพี่กา
ฟิวด์
บิ๋มสยิว
ไปหมดแล้ว
เนี่ย


กี่ครั้งแล้วบอกพี่สิ
!


หลายครั้งแล้ว
อูย
.
ยอย่าบีบพี่กา
ฟิวด์
ฮือ ๆ


พี่รู้นะ
ว่าบิ๋ม
แอบมองพี่
บิ๋มช
อบพี่เหรอ
!


บิ๋ม
มีแฟนแล้วและพี่กา
ฟิวด์
ก็มีลูกมีเมีย
แล้วบิ๋ม
จะชอบพี่กา
ฟิวด์
ได้
ยังไง


บิ๋ม
ไม่ชอบพี่แล้ว
ท าไมบิ๋มย
อมให้พี่ท าแบบนี้
!


บิ๋ม
ไม่ได้ยอมและไม่ได้เต็มใจซะหน่อย


ไม่ชอบพี่
จริงอ่ะ
แล้วถ้าพี่ท าแบบนี้ล่ะ
!

....
พี่กา
ฟิวด์
ปล่อยมือจาก
เป้ากางใน
อูมบิ๋ม
จับขากางเกง
บิ๋ม
ข้างหลังเลิกขึ้นล้วงมือลอด
หว่าง
ขา
ออกไป
ขยับข
ยุ
กยิก
แล้วดึงมือกลับเข้ามาพร้อมกับน้องชายน้องชายตัว
ยาว ๆ แข็ง ๆ จ่อกับเป้ากางเกงใน
อูมบิ๋ม
ซอยน้องชายตัวยาว ๆ แข็ง ๆ
ทิ่มแทงเป้ากางเกงในอูมใหญ่ยิก ๆ

อู๊ย
ๆ พะ
..
พี่กา
ฟิวด์
อู๊ย

อูย

!!!

....
บิ๋ม
ไม่มีเวลาแม้แต่เพียง
เสี้ยววินาที
ที่บิ๋มจะ
ตกใจกับการกระท าของพี่กา
ฟิวด์
เพราะอารมณ์
ความรู้สึกอะไรต่าง ๆ
ของบิ๋ม
ไม่ว่าจะ
เป็นบิ๋ม
แอบชอบแอบมีใจให้พี่
กา
ฟิวด์
หรือเสียวสยิวมันมะรุมมะตุ้มรุมเร้า
บิ๋ม
ไปหมด พอพี่กา
ฟิวด์
เอา
น้องชายเข้ามาซอยทิ่มแทงเป้ากางเกงใน
อูมบิ๋ม
บิ๋ม
ก็แอ่นก้นงอนให้พี่กา
ฟิวด์
ซอยน้องชายตัวยาว ๆ แข็ง ๆ ทิ่มแทงเป้ากางเกงอูมคราง
อูย

ออกมาด้วยความวาบหวิวสยิวซ่านไปหมดทั้งตัวเลยค่ะ

โดนตูด
แฟ่บ
ๆ ควยยาว ๆ ของพี่กา
ฟิวด์
ซอย
แทงจิ๊มิ๊
ใหญ่ ๆ แน่น ๆ
เสียว
มั๊ย
คนสวย
!

....
พี่กา
ฟิวด์
เอาแขนหนึ่งกอดหน้า
ท้องบิ๋ม
ไว้ อีกมือล้วง
จับน้องชายตัวยาว ๆ แข็ง ๆ จ่อไว้กับเป้ากางเกงในอูม
ของบิ๋ม
ซอย
น้องชายทิ่มแทบเป้ากางเกงในอูม
ของบิ๋ม
แบบรัว ๆ พร้อมกับพูด
ถามบิ๋ม
ที่
ข้างหูเบา ๆ

อูย
ๆ พอแล้วพี่กา
ฟิวด์
ฮือ ๆ


งั้น
บอกพี่สิว่าเสียวรึเปล่า
!


เสียวสิไม่เสียวได้ไง
อูย
พอแล้วพี่กา
ฟิวด์
หยุด
เถอะบิ๋ม
ทั้งสยิวทั้ง
เสียวไปหมดแล้ว
เนี่ย


อยากให้พี่เย็ด
มั๊ย
!


ไม่เอาพี่กา
ฟิวด์
พอแล้วฮือ ๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2559 23:36

    ถึงจะเป็นเว็บฟรี แต่คนเข้ามาก็ต้องกด linkbuck ให้ทุกคน ยังไง admin ลองดูแลนิดนะครับ เรียงตัวพิมพ์แบบนี้ คนอ่าน อ่านแล้วปวดตับจริงๆ ขอทักท้วงกันมาด้วยความห่วงใย หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ

    ตอบลบ