วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่องของคนรักหมา 6


เสียว
มากมั๊ย
เย็ดควยยาว ๆ ผัวเสียว
มากมั๊ย
!


สะ
..
เสียวมากค่ะผัว
ขา
.

ควยยาว ๆ ของผัวเย็ดเสียวมาก
อูย
.

ผัว
เสียว
เสียว
.
ววซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!


เย็ดให้มันน้ าแตก เย็ดให้หอยใหญ่ ๆ สวย ๆ ของเมียน้ าแตก
ออกมาใส่มันด้วยมันอยากให้หอยใหญ่ ๆ สวย ๆ ของเมียน้ าแตกออกมา
ใส่มัน


อูยซีด
.

ผัวจ๋าเมียรู้สึกว่าก าลังจะน้ าแตกใส่ควยผัวแล้ว
ซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!


เอาเลย ผัวก็รู้สึกว่าควยผัวน้ าแตกแล้วเหมือนกัน เย็ดให้ควยผัวน้ า
แตกพร้อมกันนะ

....
พี่กา
ฟิวด์
แยกขากางออกแอ่นน้องชายตัวยาวขึ้น
ให้บิ๋
มบด
ขยี้ล้วงสองมือจับ
นมบิ๋ม
ก าบีบก าเฟ้นกัดฟันกัดฟันมอง
หน้าบิ๋มพูด
บอกบิ๋ม
ตาปรือ ๆ

ซี๊ด
.

.
ดด
ผัวจ๋าเมียจะเสร็จน้ าจะแตกใส่ควยผัวแล้วควยผัวใกล้จะ
น้ าแตกรึยัง
!


อีกนิดเดียว กดหอยลงบดเย็ดขมิบควยผัวแรง ๆ


อูย
.
ยซี๊ด
.

.
ดด
ผัวจ๋าเมียน้ าจะแตกใส่ควยผัวแล้ว
ซี๊ด
.

.
ดดด
!!!


อีกนิด ๆ ใกล้แล้ว ๆ


ซี๊ด
.

.
ดดด
ผัวจ๋าเมียจะไม่ไหวแล้ว
ซี๊ด
.

.
ดดด
!!!


เอาเลยควยผัวน้ าจะแตกแล้ว บดหอยเย็ดควยผัวขมิบควยผัวแรง


....
พี่กา
ฟิวด์
บ่อยมือออกจาก
นมบิ๋มจับบิ๋ม
ดึงลงไปกอดแอ่นก้นลอยขึ้น
พูด
บอกบิ๋ม
เสียงลอดไรฟัน

สะ
..
เสร็จแล้วผัวจ๋าเมียเสร็จแล้ว เมียน้ าแตกใสควยผัวแล้วให้ควย
ผัวน้ าแตกออกมาใส่หอยเมียเร็ว ตะ
..
แตกแล้วผัวจ๋าแตก
แล้วอุ๊ย

ซี๊ด
.

.
ดดดดด
!!!

....
บิ๋ม
สะบัดก้นส่ายบดเนินเนื้ออูมกับหนอกขนของพี่กา
ฟิวด์
พรวด ๆ พร้อมกับขมิบน้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
สุดแรงด้วยความ
เสียวซ่านตัวเกร็งสั่นระริกน้ าเสียวหลั่งทะลักออกมาอาบน้องน้องชายตัว
ยาวของพี่กา
ฟิวด์
ด้วยความเสียวซ่านจับจิตจับใจอีกครั้ง

ควยผัวน้ าแตกแล้ว ขมิบหอยตอดควยผัวแรง ๆ
บิ๋มอ๊า
.
าาาา

....
พี่
กา
ฟิวด์
แอ่นก้นแอ่นน้องชายตัวยาวขึ้นสองมือ
ตะบป
จับ
ก้นบิ๋
มก
ดลงร้องอ๊า
ในล าคอตัวเกร็งเกร็งกระตุก น้องชายตัวยาวปล่อยน้ าเสียวพ่นน้ าเสียว
ออกมาใส่ปากมดลูก
บิ๋มอีก
ครั้ง แต่ครั้งนี้น้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
พ่น
พิษออกมา
ใส่บิ๋ม
ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ
บิ๋ม
แค่รู้สึกเท่านั้นเอง คง
เป็น
เพราะว่าน้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
พ่นพิษออกมา
ใส่บิ๋มส
องครั้งแล้วค่ะ

อูย
.

ผัวจ๋าควยยาว ๆ ของผัวน้ าแตกใส่หอยเมียเสียวจังผัว
จ๋า
.
าา
ซี๊ด
.

.
ดดด
!!!!


โอยเสียวควย
มากบิ๋ม
เสียวควยมาก บดหอยเย็ดควยขมิบควยแรง

บิ๋ม


อูย
.
ยซี๊ด
.

.
ดด
เสียว
มากมั๊ย
ผัวจ๋า
!


เสียวมาก เมียเย็ดควยผัวน้ าแตกเสียวมาก ขมิบควยผัวแรง ๆ รีด
น้ าเสียวออกจากควยผัวใส่หอยเมียให้หมด


อูย
.

ผัวจ๋า
เสียว
.
วซี๊ด
.

.
ดดด
!!!


ผัวก็เสียว เลียหัวนมดูดหัวนมให้ผัวหน่อยเร็วก าลังเสียว บดหอย
ใหญ่ ๆ ของเมียเย็ดควยขมิบควยผัวด้วย


อืม
.
มจ๊วบ
ๆ ๆ
!!!

....
ถึงแม้ว่า
บิ๋ม
จะไม่เคยท าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ค่ะ ทุกอย่างมันเรียนรู้และเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างอัตโนมัติ
บิ๋ม
ขยับหน้าลงอ้าปากคาบดูดเลียหัวนมเล็กนิดเดียวของพี่กา
ฟิวด์
สลับกันไป
มาพร้อมกับบดเนินเนื้ออูมขยี้ขมิบน้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
ตามที่พี่
กา
ฟิวด์
ต้องการค่ะ

โอยสยิวมากเสียวมาก เลียหัวนมดูดหัวนมผัวแรง ๆ ไม่ต้องกลัวผัว
เจ็บ

....
พี่กา
ฟิวด์
คว้าสองมือ
ตะบป
จับ
ก้นบิ๋ม
ก าบีบก าขย าแอ่นน้องชายตัว
ยาวขึ้นสู้กับเนินเนื้อ
อูมบิ๋ม
และแอ่นหน้าอกขึ้น
ให้บิ๋มดูด
เลียหัวนมเล็ก ๆ
ครางโอย ๆ เบา ๆ ตัวเกร็ง ๆ

เสียว
มากมั๊ย
ค่ะผัวขา เมียเลียหัวนมดูดหัวนมผัวและเย็ดขมิบควย
ยาว ๆ ของผัวด้วยแบบนี้เสียว
มากมั๊ย
ค่ะ
อืม
.

จ๊วบ
ๆ ๆ
!!!

....
พี่กา
ฟิวด์
แสดงอาการเสียวสยิว
ออกบิ๋ม
รู้สึกเหมือนสะใจชอบ
ใจบิ๋ม
ก็เลยดูดเลีย
หัวนมเล็กนิดเดียวของพี่กา
ฟิวด์
แรง ๆ และบดขยี้ขมิบน้องชายตัวยาวอ่อน
ปวกเปียกของพี่กา
ฟิวด์
แรงสุดก าลัง
ของบิ๋ม
ค่ะ

อ๊าก
.
กกก
เสียวมากเสียวสุด ๆ โอย ๆ ทั้งสยิวหัวนมทั้งเสียวควย


อืม
.
มมมจ๊วบ
ๆ ๆ
!!!


โอย ๆ ไปเที่ยวโคราชกับ
พี่มั๊ย
พี่พูดจริงนะ
!

....
พี่กา
ฟิวด์กอดบิ๋ม
ดันตัวลุกขึ้นนั่งหันไปดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝา แล้วจับสอง
ขาบิ๋ม
เข้าเกี่ยว
เอวไว้ล้วงสองมือเข้าจับกุม
นมบิ๋ม
ก าบีบก าคลึงเบา ๆ และจูบ
ปากบิ๋ม
ชวนบิ๋ม
ไปเที่ยวบ้านด้วย
พึมพ า

ไม่ไป
อืม
.
มม
ผัว
จ๋า
.


....
บิ๋ม
โอบแขนกอดคอพี่กา
ฟิวด์
จูบปากพี่กา
ฟิวด์
และแอ่นเนินเนื้ออูมอัดเข้าขมิบน้องชายตัวยาวอ่อนปวกเปียกของพี่
กา
ฟิวด์
ด้วยความวาบหวิววาบหวามสุขกายสุขใจอย่าง
ที่บิ๋ม
ไม่เคยรู้สึกมา
ก่อนค่ะ

ผัวไปสองวันจะไม่คิดถึงผัวเหรอ หรือว่าผัวไม่อยู่จะไปเย็ดกับผัว
ต ารวจแทน
!


ถ้าผัวมาช้าเมียไปเย็ดกับเขาแน่


สองวัน สัญญาสิว่าสองวันที่ผัวไม่อยู่จะไม่ให้เขาเย็ด ถ้าจะให้เขา
เย็ดรอให้ผัวกลับมาเย็ดก่อนแล้วค่อยให้เขาเย็ด
!


สัญญา


พูดยาว ๆ
!


เมียสัญญาว่าจะไม่ให้เขาเย็ด เมียจะรอควยยาว ๆ ของผัวพี่กา
ฟิวด์
กลับมาเย็ด


ไม่ให้เขาเย็ดไม่กลัวเขาสงสัยเหรอ
!


ไม่กลัว


ถ้าให้เขาเย็ดอย่าให้เขาจับนมดูดนมเลียนมเหมือนเดิมนะ เก็บไว้ให้
ผัวกา
ฟิวด์
จับดูดเลียคนเดียว
!


ค่ะ เมียไม่ให้เขาจับไม่ให้เขาดูดเขาเลียหรอก เมียจะเก็บนมไว้ให้ผัว
พี่กา
ฟิวด์
จับดูดเลียคนเดียว


ห้ามเลียหัวควยดูดหัวควยให้เขาด้วย
!


ค่ะ เมียไม่เลียหัวควยดูดหัวควยให้เขาหรอก เมียจะเลียหัวควยดูด
หัวควยผัวพี่กา
ฟิวด์
คนเดียว


น่ารักจริง ๆ
... 
!

....
พี่กา
ฟิวด์
จับประคองหน้าจูบ
ปากบิ๋ม
จุ๊บ ๆ
แล้วสอดล้วงสองมือเข้าใต้ขาพับ
ของบิ๋ม
จับ
ก้นบิ๋ม
ดึงอัดเข้าไปกัดฟันมอง
หน้าบิ๋มพูดบอกบิ๋ม
สีหน้ายิ้มกึ่ง
มันส์
เขี้ยว

อูย
.

ผัว
จ๋า
.

เมีย
เสียว
.
วว

....
บิ๋มแอ่น
อัดเนินเนื้ออูมเข้าใส่น้องชาย
ตัวยาวอ่อนปวกเปียกของพี่กา
ฟิวด์
ขมิบน้องชายตัวยาวอ่อนปวกเปียกของ
พี่กา
ฟิวด์
แรง ๆ ด้วยความวาบหวิวสยิวกายซบหน้าคลอเคลียกับหน้าของ
พี่กา
ฟิวด์
พูดออดอ้อนพี่กา
ฟิวด์
ตามอารมณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ค่ะ

ควยผัวอ่อนแล้วเย็ดเสียว
มั๊ย
!


เสียวค่ะ ถึงควยผัวจะอ่อนแล้วแต่ควยผัวยาวเย็ดหอยเมียเสียว
มากค่ะ
อูย
.

ผัวจ๋าเมีย
เสียว
.
ววว


อยากโดนควยยาว ๆ ผัวเย็ดน้ าแตกใส่หอย
อีกมั๊ย
!


อยากค่ะ ควยยาว ๆ ของผัวเย็ดหอยเมียน้ าแตกใส่หอยเมียเสียว
มาก เมียอยากโดนควยยาว ๆ ของผัวเย็ดน้ าแตกใส่หอยอีก


ร่อนหอยใหญ่ ๆ สวย ๆ ของเมียเย็ดควยผัวกา
ฟิวด์
โชว์ให้ผัวกา
ฟิวด์
ดูหน่อย อย่าให้ควยยาว ๆ ผัวกา
ฟิวด์
หลุดออกจากหอยนะ

....
พี่กา
ฟิวด์
ดึงมือออกจาก
ก้นบิ๋มจับบิ๋มห
งายหลังลงนอนแทรก
หว่าง
ขาของพี่กา
ฟิวด์
แล้วจับกุมนมอวบแน่นของข้าง
ของบิ๋ม
ก าบีบก าคลึงเบา ๆ มองหน้า
สบตาบิ๋ม
ยักคิ้ว
บอกบิ๋ม
ยิ้ม ๆ

อูย
.

เสียว
มั๊ย
ค่ะผัว
ขา
.

เมียร่อนหอยเย็ดควยอ่อน ๆ ผัวแบบนี้
เสียว
มั๊ย
!

....
อารมณ์ความรู้สึกทุกอย่าง
ของบิ๋ม
ก าลังบรรเจิดเพริดแพร้ว
บิ๋ม
ไม่อายและไม่ลังเลเหมือนเดิมค่ะ
บิ๋ม
เอาสองมือจับแขนพี่กา
ฟิวด์
ดึง
และคู้สองขาขึ้นชันเข่าแยกกางถ่างออกแอ่นก้นอัดเนินเนื้ออูมเข้าไปร่อน
บดขยี้ขมิบน้องชายตัวยาวอ่อน ๆ ของพี่กา
ฟิวด์
ถามพี่กา
ฟิวด์
เสียงออด
อ้อนเอาใจพี่กา
ฟิวด์
ค่ะ

เห็นหอยใหญ่ ๆ สวย ๆ ของเมียเย็ดควยแล้วได้อารมณ์เงี่ยนจริง

อัดหอยเข้ามาเย็ดควยผัวเน้น ๆ ขมิบควยผัวแรง ๆ

....
พี่กา
ฟิวด์
จับนม
อวบแน่นของข้าง
ของบิ๋ม
ก าบีบก าคลึงก้มมองเนินเนื้อ
อูมบิ๋มบด
ขยี้ขมิบ
น้องชายตัวยาวพูด
บอกบิ๋ม
พึมพ า

อูย
.

ผัวจ๋าเมีย
เสียว
.
วว
ควยผัวไม่โด่แต่ควยผัวยาวเย็ดเสียวดีจัง
ผัว
จ๋า
.
าา


ชอบมั๊ย
ควยยาว ๆ ของ
ผัวมั๊ย
!


ชอบค่ะ
อูย
.
ยซี๊ด
.

.
ดดดด


ต่อไปจะให้ควยยาว ๆ ของผัวเย็ดน้ าแตกใส่หอยบ่อย ๆ
มั๊ย
!


ให้เย็ดค่ะ


ให้ควยยาว ๆ ผัวเย็ดทุกเวลาที่ควยยาว ๆ ของผัวเงี่ยนอยากเย็ด
น้ าแตกใส่หอยเมียรึเปล่า
!


ค่ะ ทุกเวลาค่ะ


สัญญา
!!


เมียสัญญาค่ะผัว
ขา
.สัญญาว่าไง
!


เมียสัญญาว่าถ้าควยยาว ๆ ของผัวเงี่ยนอยากเย็ดน้ าแตกใส่หอย
เมียเมื่อไหร่เมียจะแอ่นหอยให้ควยยาว ๆ ของผัวเย็ดทันทีค่ะ


สัญญาแล้วนะ
!


ค่ะ
..
เมียสัญญาแล้วก็ต้องเป็นสัญญาสิคะผัว
ขา
.


สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสิคะ จริง
มั๊ย
คะคุณขา
เดี๋ยวเอาไว้ให้พี่กา
ฟิวด์
ไปหาลูกหาเมียกลับมาจากโคราช
แล้วบิ๋ม
จะ
มาเล่าให้ฟังกันต่ออีกนะ
คะ
.
จบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น