วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่องของคนรักหมา 5


อุ
..
อุ๊ย
ๆ พะ
..
พี่กา
ฟิวด์บิ๋ม

...
อู๊ยซี๊ด
.
ดด
อูย
.


ซี๊ด
.

.

!!!

....
บิ๋ม
สะดุ้งผวาด้วยความเสียวซ่านไปทั่วทั้งตัวอย่างรุนแรงสองแขนกอดรัด
ล าตัวบอบบางของพี่กา
ฟิวด์
แน่น สองขาก็เหยียดเกร็งแอ่นเนินเนื้ออูมขึ้น
ให้พี่กา
ฟิวด์
ซอยน้องชายตัวยาวทิ่มแทงหลับตาปี๋ซีดปากคราง
อูย

ออกมาด้วยความเสียวซ่านเสียวสยิวจับจิตจับใจ และนี่ก็เป็นครั้งแรกใน
ชีวิตอีกเหมือนกันค่ะ
ที่บิ๋มซี๊ด
ปากครางออกมา กับ
แฟนบิ๋ม
ที่แอบมีอะไรกัน
หลายครั้ง
แล้วบิ๋ม
ไม่เคยรู้สึกเสียวจนต้องเผลอซีดปากครางออกมาแบบนี้
ค่ะ

เสียว
มั๊ยบิ๋ม
หัวควยพี่เย็ดกระทุ้งข้าง
ในบิ๋ม
แบบนี้เสียว
ดีมั๊ย
!

....
พี่
กา
ฟิวด์
ซอยเร็ว ๆ เบา ๆ ยิก ๆ จูบ
ปากบิ๋ม
และคาบดูดริมฝีปาก
บิ๋ม
ถาม
พูดบิ๋ม
พึมพ างึมง า

อู๊ยซี๊ด
.
ดด
พะ
..
พี่กา
ฟิวด์บิ๋ม

เสียว
.
วซี๊ด
.

.
ดด
!!!


พูด
สิบิ๋ม
พูดออกมาว่าควยยาว ๆ ของพี่เย็ด
หอยบิ๋ม
เสียว พูด
ออกมา
บิ๋มพูด
ออกมา
!!


ซี๊ด
.
ดด
พะ
..
พี่กา
ฟิวด์
ควยยาว ๆ ของพี่กา
ฟิวด์
เย็ด
หอยบิ๋ม
เสียว
ซี๊ด
.

.
ดดด
!!!!

....
ความเสียวซ่านเสียวสยิวจับจิตจับใจ
จนบิ๋มลืม
ตัวลืมใจ
และลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างท า
ให้บิ๋มพูด
ในสิ่ง
ที่บิ๋ม
ไม่เคยพูดมาก่อน และ
เมื่อพูดออกากปากครั้งแรกได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาส าหรับการพูดในครั้งต่อไป
ค่ะ

อย่างนั้นคนสวย
...
พี่ไม่ได้เย็ดควยน้ าไม่แตกมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่
เงี่ยนเสียวควย
จังบิ๋ม
ควยพี่น้ าจะแตก
แล้วบิ๋ม
ให้พี่เอาควยออกมาน้ าแตก
ข้างนอกหรือให้ควยพี่น้ าแตกใส่
หอยบิ๋ม
บอกพี่เร็ว
!


อูยซี๊ด
.
ดด
ให้ควยพี่กา
ฟิวด์
น้ าแตกข้างในก็ได้
ค่ะบิ๋ม
ไม่ท้องหรอก
อูย
.
ยซี๊ด
.

.

!!!


แตก
แล้วบิ๋มควย
พี่น้ าแตกแล้ว แอ่นหอยขึ้นมาขมิบควยพี่แรง ๆ
บิ๋มอื๊อ
.
ออออ
!!!

....
พี่กา
ฟิวด์
เอาแขนหนึ่งกอด
รัดบิ๋ม
อีกมือหนึ่งช้อนจับ
ก้นบิ๋ม
บีบดันแอ่นขึ้นซุกหน้าซบกับ
คอบิ๋ม
ซอยน้องชายตัวยาวเร็ว ๆ ถี่ยิบ
แล้วหยุดชะงักดันหัวน้องชายตัวยาวไว้กับปากมดลูก
ของบิ๋มเน้น

ร้องอื๊อยาว
ในล าคอตัวเกร็งกระตุก
ยึก
ๆ หายใจแรง
ฟืด
ๆ พร้อมกับน้ า
เสียวอุ่น ๆ แตกพุ่งกระฉูดออกจากหัวน้องชายใส่ปากมดลูก
ของบิ๋มปรู๊ด

เป็นระลอก ๆ

อู๊ยซี๊ด
.

พะ
..
พี่กา
ฟิวด์บะ
..
บิ๋ม

!!!

....
บิ๋มขน
ลุกซู่ ๆ เสียวซ่านไปทั้ง
ตัวอย่างรุนแรงจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นกับน้ าเสียวของพี่กา
ฟิวด์
ที่แตกพุ่ง
กระฉูดออกมาจากหัวน้องชายใส่ปากมดลูก
บิ๋ม
แรงราวกับปืนฉีดน้ า
บิ๋
มก
อดรัดพี่กา
ฟิวด์
แอ่นเนินเนื้ออูมขึ้นหลับหูหลับตาขมิบรัดน้องชายตัวยาว
ของพี่กา
ฟิวด์
สุดแรงด้วยความเสียวซ่านเสียวสยิวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเสียว
แบบนี้มาก่อนและรู้สึกว่าตัวเองก าลังจะเสร็จหลั่งออกมาค่ะ

...
!!
บิ๋ม
จะเสร็จน้ าจะแตกเหรอ แตกออกมา
บิ๋
มาปล่อยน้ าเสียว
บิ๋ม
แตกออกมาใส่ควยพี่ ปล่อยแตกออกมา
บิ๋ม

...
พี่กา
ฟิวด์
ชะงักเงยหน้าขึ้น
มอง
หน้าบิ๋ม
แล้วรีบซอยรัวแทงหัวน้องชายตัวยาวกระแทกปากมดลูก
บิ๋ม
ถี่
ยิบ

อุ๊ย
ๆ พี่กา
ฟิวด์บะ
..
บิ๋ม

ซี๊ด
.

.
ดดดดอูย
.
ยซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!!

....
บิ๋ม
เสียวซ่านวาบขึ้นทั้งตัวอย่างรุนแรงหลับหูหลับตากอดรัดพี่กา
ฟิวด์
เด้งแอ่น
เนินเนื้ออูมขึ้นสู้กับน้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
ด้วยความเสียวซ่านจับจิต
จับใจน้ าเสียวแตกซ่านหลั่งออกมาใส่น้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
แบบไม่
ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว

เสียว
มากบิ๋ม
เสียวมาก
หอยบิ๋มโดนควย
พี่เย็ดน้ าแตกออกมาใส่
ควยพี่ขมิบควยพี่เสียวมาก ปล่อยแตกออกมา
บิ๋มป
ล่อยมันแตกออกมาใส่
ควยพี่

....
พี่กา
ฟิวด์
รีบขยับสองมือลงไปช้อนจับ
ก้นบิ๋ม
ดันแอ่นขึ้นทั้งบด
หนอกขนกับเนินเนื้ออูม
ของบิ๋ม
และซอยแทงดุ้นน้องชายตัวยาวเข้าออกสั้น
เร็ว ๆ จูบ
ปากบิ๋มพูดบอกบิ๋ม
พึมพ า

ซี๊ด
.

.
ดดด
พะ
...
พี่กา
ฟิวด์ซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!


แตกออกมา
บิ๋มแต
กออกมา แอ่นหอยขึ้นมาขมิบควยพี่แรง ๆ น้ า
แตกออกมาใส่ควยพี่ให้หมด


อูย
พี่กา
ฟิวด์
ซี๊ด
.

.
ดดดดดดด
!!!!


เสียว
มั๊ยบิ๋ม
ควยยาว ๆ พี่เย็ดหอยใหญ่ ๆ แน่น ๆ
ของบิ๋ม
เสียว
มั๊ย
!


ซี๊ด
.
ดดดดด
สะ
...
เสียวค่ะ พี่กา
ฟิวด์
จ๋า
ซี๊ด
.
ดดดดดดด
!!!

!!
!!

สวย หอยใหญ่ฟิตเย็ดเสียวควย แบบนี้ต้องเย็ด
เบิ้ล
!

....
บิ๋ม
เสร็จพี่
กา
ฟิวด์
เสร็จ พี่กา
ฟิวด์
เอาสองมือจับประคองหน้าไว้จูบ
ปากบิ๋ม
เบา ๆ จุ๊บ
ๆ แล้วมองหน้า
สบตาบิ๋มพูด
ยิ้ม ๆ พร้อมกับซอยสาวน้องชายตัวยาวที่ยัง
ลุกโด่แข็งอยู่เหมือนเดิมเข้าออกเนินเนื้อ
อูมบิ๋ม

อูย
.
ยพอ
แล้วพี่กา
ฟิวด์
!!

....
บิ๋มปา
กบอกพี่กา
ฟิวด์
อู้อี้ว่าพอแล้ว
แต่กอดพี่กา
ฟิวด์
แอ่นเนินเนื้ออูมขึ้นรับน้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
ด้วย
ความเสียวซ่านทั้งที่เพิ่งจะเสร็จสมไปหยก ๆ

พี่ยังเงี่ยนควยพี่ยังโด่อยากเย็ดน้ าแตกหอยใหญ่ ๆ ฟิต ๆ อีกพอได้
ยังไง แล้วนมพี่ก็ยังไม่ได้ดูดเลย

....
พี่กา
ฟิวด์
จูบ
ปากบิ๋มพูด
พึมพ าพร้อม
กับสาวน้องชายตัวยาวทิ่มแทงเข้าออกเนินเนื้ออูม
ของบิ๋ม
ไปด้วย

อูย
.

ไม่
เอาบิ๋ม
ไม่ให้พี่กา
ฟิวด์
ดูด
แฟนบิ๋ม
ๆ ยังไม่ให้ดูดเลย


...
!!
บิ๋ม
ไม่ให้
แฟนบิ๋มดูด
นมเหรอ
!

....
พี่กา
ฟิวด์
เงยหน้าขึ้นมอง
หน้า
สบตาบิ๋ม
ถามสีหน้าเหมือนกับจะงง

อึ๊
เขาขอ
จับบิ๋ม
ก็ยังไม่ให้จับ
”               

บิ๋ม
ไม่เคยให้แฟนจับนมดูดนมเหรอ
!


อึ๊


ให้เขาเย็ดอย่างเดียว
!


ค่ะ


กา
ฟิวด์
งงไม่เข้าใจ
...
เวลาเย็ด
กันบิ๋ม
ไม่เคยให้
แฟนบิ๋ม
จับนมดูด
เหรอ
!


อึ๊


...
!!
ถึงว่า เมื่อกี้พี่เห็น
นมบิ๋มแว๊บ
ๆ พี่ยังนึกว่า
นมบิ๋มสวย
หัวนม
เป็นตุ่มนูนขึ้นมานิดเดียวเหมือนไม่เคยโดนดูด
งั้น
เดี๋ยวพี่กา
ฟิวด์
ดูดเปิด
บริสุทธิ์นมให้เอง


ไม่
อาว
.

พี่กา
ฟิวด์
บิ๋ม
ไม่ให้พี่กา
ฟิวด์
จับไม่ให้พี่กา
ฟิวด์
ดูด
นมบิ๋ม
นะ


ควยพี่เย็ดน้ าแตกใส่หอยแล้ว ๆ ตอนนี้ควยพี่ก็ยังเย็ดหอยอยู่นี่ยัง
จะหวงนมกับพี่อีกเหรอ
...
ให้ดูดไม่ให้ดูด
!!

....
พี่กา
ฟิวด์
สาวกระแทก
น้องชายตัวยาวเข้าออกเนินเนื้อ
อูมบิ๋ม
แรง ๆ เป็นจังหวะปับ ๆ กัดฟันมอง
หน้า
สบตาบิ๋มถามบิ๋ม
เสียงลอดไรฟันเหมือนกับพี่กา
ฟิวด์มันส์
ไส้บิ๋ม

อู๊ย
ๆ พะ
..
พี่กา
ฟิวด์อู๊ยซี๊ด
.

.
ดดด
!!!

...
บิ๋ม
สะดุ้งผวาทั้งขนลุกทั้ง
เสียวสยิวหลับหูหลับตากอดรัดพี่กา
ฟิวด์
แอ่นเนินเนื้ออูมขึ้นให้น้องชายตัว
ยาวของพี่กา
ฟิวด์
ทิ่มแทง
ซี๊ดปาก
ครางเสียวออกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ให้พี่ดูดนมหรือไม่ให้ดูด
!


อูย
.
ยซี๊ด
.

.
ดด
พี่กา
ฟิวด์บะ
..
บิ๋ม
เสียว
ซี๊ด
.

.
ดดด
!!!


ยอมให้พี่ดูด
นมมั๊ย
...
บอกมา
!!


ซี๊ด
.

.
ดดดบะ
..
บิ๋มย
อม
แล้ว
.
ววซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!!


เต็มใจให้พี่
ดูดมั๊ย
!


ตะ
..
เต็มใจค่ะ
อูย
.

พี่กา
ฟิวด์บิ๋มเสียว
.
ววววว


งั้น
บอกอ้อนพี่ว่าพี่กา
ฟิวด์จ๋าา
ควยพี่กา
ฟิวด์
ยาวเย็ด
หอยบิ๋ม
เสียว
จัง พี่กา
ฟิวด์เย็ดบิ๋ม
แล้วดูด
นมบิ๋มด้วยบิ๋
มอยากให้พี่กา
ฟิวด์
ดูด
นมบิ๋ม
!


อูย
.

พี่กา
ฟิวด์
จ๋าควยพี่กา
ฟิวด์
ยาวเย็ด
หอยบิ๋ม
เสียวจัง
เย็ดบิ๋ม
แล้วดูด
นมบิ๋มด้วย
พี่กา
ฟิวด์
จ๋า


ยังงี้ซี้
คนสวย แบบนี้ได้ใจพี่กา
ฟิวด์
เลย แอ่นหอยใหญ่ ๆ แน่น ๆ ฟิต
ๆ ขึ้นมาให้ควยพี่เย็ด
...
นมบิ๋มสวย
แน่น
น่าดูด
มาก
จ๊วบ
ๆ ๆ
!!

....
พี่กา
ฟิวด์
ขยับตัวคุกเข่าหมอบคร่อม
บิ๋ม
ขยับหน้าลงไปซุกไซ้คาบดูดนมสองข้าง
ของบิ๋มส
ลับกันไปมาแรง ๆ เสียง
ดังจ๊วบ
ๆ พร้อมกับสาวน้องชายตัวยาว
ทิ่มแทงเข้าออกเนินเนื้ออูม
ของบิ๋ม
ปั๊บ ๆ หัวน้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
พุ่งเข้ามากระแทกชนกับปากมดลูก
ของบิ๋มทุก
จังหวะ

อู๊ย
.
ยซี๊ด
.

.
ดดด
พะ
..
พี่กา
ฟิวด์อูย
.
ยซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!

....
บิ๋ม
สะดุ้ง
โหยง ๆ ทั้งขนลุกทั้งเสียวสยิวตวัดสองแขนกอดหัวพี่กา
ฟิวด์
ทั้งแอ่นขึ้นให้
พี่กา
ฟิวด์
ซุกไซ้คาบดูดและแอ่นเนิน
เนื้อูมขึ้น
ให้น้องชายตัวยาวของพี่กา
ฟิวด์
ทิ่มแทงแหงนหน้าหลับตา
ซี๊ดปาก
ครางเสียงกระเส่าตัวสั่นเทาระริก
ด้วยความเสียวซ่านจับจิตจับใจ

เสียว
ดีมั๊ยบิ๋ม
พี่ดูด
นมบิ๋มด้วย
เย็ด
หอยบิ๋มด้วย
เสียว
ดีมั๊ย
บอกพี่
...
จ๊วบ
ๆ ๆ
!!
”      

ซี๊ด
.

.
ดดดด
สะ
..
เสียวค่ะ ทั้งสยิวและก็ทั้งเสียวค่ะพี่กา
ฟิวด์อูย
.

ซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!


ชอบมั๊ยบิ๋มช
อบควยยาว ๆ ของ
พี่มั๊ย
..
จ๊วบ
ๆ ๆ
!!!


อูย
.
ยซี๊ด
.

.
ดดด
ชะ
..
ชอบ
ค่ะซี๊ด
.

.
ดดดด
!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น